Tren 100 tri?u ph?i d?u th?u

Hơn 40 năm sau khi loạt bài được đăng tải lần đầu (1969-1974), cùng với các tranh chấp biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam và người láng giềng khổng lồ phương Bắc (và với cả các lân bang Trăm Việt), những điều chứa đựng trong Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh ngày càng minh bạch và đầy ý nghĩa.

Tren 100 tri?u ph?i d?u th?u

tren 100 tri?u ph?i d?u th?u

Media:http://buy-steroids.org